Visie op toenemende kans overstroming Wilpse Klei vanuit de vereniging

In het verleden zijn de meeste zomerdijken verhoogd tot delta hoogten, gelijk aan de winterdijk. Hierdoor zijn de (oude) winterdijken vervallen, alleen is dit op de Wilpse Klei niet het geval. Daardoor stroomt bij hoogwater (zoals in 1995) de Wilpse klei polder vol.

Om die reden hebben er projecten plaatsgevonden als “ruimte voor de rivier” en zijn delta dijken verder landinwaarts gelegd, zodat de IJssel meer ruimte krijgt. Voorbeelden hiervan zijn de Voorster Klei en Cortenoever (bij Brummen). Daarnaast is er een grote bypass gemaakt, bij Veessen-Wapenveld. Met al deze aanpassingen zou je verwachten geen last meer te hebben van hoog water, echter is dit dus niet het geval. Hierna volgt een beknopte uitleg over de wateraanvoer van de IJssel.

Normaal gesproken voert de IJssel 10% van het Rijnwater af, maar door een aanpassing bij Lobith en Neder-Rijn, kan dit oplopen tot 15% of meer. Als de Rijn Nederland binnenkomt bij Lobith, volgt de eerste grote splitsing bij de Pannerdens kop, waar de Waal afsplitst van de Rijn. Deze wordt Pannerdens kanaal genoemd en is +- 6 km lang, waarna het Neder-Rijn wordt.

2/3 van het water gaat naar de Waal, 1/3 naar de Neder-Rijn. Net voor de splitsing bij Pannerden heeft Rijkswaterstaat een nieuw regelwerk gebouwd om het water beter te kunnen sturen, zodat er meer water naar de Neder-Rijn kan stromen. Dit regelwerk is 175 meter breed. Vervolgens is er een tweede regelwerk gebouwd net voor de aftakking van de IJssel, genaamd Hoensbroeks Pleij.

Regelwerk Hoensbroeks Pleij

Aftakking van Neder-Rijn naar de IJssel

Stuw-en sluiscomplex Driel

Dit regelwerk Hoensbroeks Pleij is 150 meter breed en dient ervoor dat er meer water op de IJssel afgevoerd kan worden. De monding van de IJssel is 70 meter breed. Net voorbij de aftakking van de IJssel bij Arnhem op de Neder-Rijn, zit het stuw -en sluiscomplex Driel, ook wel de kraan van Nederland genoemd. Als deze stuw dichtstaat, gaat het meeste water richting de IJssel.

Door alle verruiming en verbredingen die gedaan zijn, zal door velen gedacht worden dat het waterpeil zal zakken. Echter, dit is in geval van nood niet het geval. Omdat er meer water wordt afgevoerd op de IJssel, nemen de overstromingskansen voor de Wilpse Kleipolder toe. Klimaatverandering zorgt ervoor dat regenbuien langer blijven hangen op 1 plek, zoals dat in Duitsland in 2021 al plaatsgevonden heeft. Deze golf aan water die kan ontstaan zorgt voor extra toenemende kans op het overstromen van de Polder door het plots stijgende water. In het zuiden van het land heeft men dit risico kunnen ervaren door het buiten de oevers treden van de Maas en de zijrivieren en beken.

Reden voor Rijkswaterstaat om meer water af te voeren via de IJssel is het risico voor overstroming in de Betuwe te voorkomen zoals in 1995. Als daar een dijk doorbreekt, dan lopen er grote gebieden onder water waar wel plekken van 7 meter diep water kunnen staan. Daarmee ontstaat een soort “badkuip effect”. Voordeel van de IJssel is echter dat deze door een hoog natuurlijk reliëf loopt met aan de linkerkant de Veluwe en aan de rechterkant de Sallandse heuvelrug.