OVER DE VERENIGING

De Vereniging “Ruimte voor de Wilpse Klei” is in 2005 opgericht. De vereniging behartigt de belangen van de bewoners en de ondernemers wonend en gevestigd op de Wilpse Klei en de Bolwerksweiden. Zij vertegenwoordigt de leden in overleg met betrokken overheden, geeft voorlichting en advies aan de leden en exploiteert een amfibievoertuig, dat gebruikt kan worden bij overstroming van het betreffende gebied.

Het amfibievoertuig is in 2006 aangeschaft dankzij subsidies van EU, provincie Gelderland en de gemeente Voorst. De jaarlijks contributies van de leden zijn niet voldoende om het voertuig goed te onderhouden, de verzekeringskosten te betalen en de vaardigheden van de bemanning door oefeningen op peil te houden.

In de eerste jaren na de aanschaf konden wij nog rekenen op bijdragen van sponsoren, maar die hebben zich nu bijna allemaal teruggetrokken. Daarom zoekt de vereniging nu andere inkomsten zoals nu met de organisatie van een open dag, waarbij belangstellenden de gelegenheid krijgen om een vaart met het amfibievoertuig mee te maken

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging Ruimte voor de Wilpse Klei wordt gevormd door:

  • Evert Diks – Voorzitter 06 30 02 78 04
  • Tom Lammers – Penningmeester 06 38 30 22 54
  • Joost Tervelde – Secretaris 06 1881 3864